Zona de pericol de explozie cazan de gaz

O explozie poate ajunge însă în domeniul respectiv exploziv. Care conțin gaze, vapori sau pulberi. Și acest lucru este, de obicei, în întreprinderi cisterne pentru produse chimice, rafinării, centrale electrice, vopsitorii, uzine chimice, fabrici de ciment și multe produse diferite în cazul în care cu praf sau pulbere.

În multe țări ale Uniunii Europene de mai mulți ani, reglementările de siguranță au fost în mod semnificativ împărțite între ele și au fost extrem de greu să facă schimb de mărfuri, au fost hotărâte să le armonizeze, folosind așa-numitele dispozitive pentru a câștiga în zone în pericol. Marcări ATEX.

Care sunt marcările ATEX atunci?Această companie ascunde cerințele detaliate, descrise în actul juridic al Uniunii Europene, care trebuie să fie realizate de toate produsele destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. Cerințele care nu sunt acoperite de aceste standarde pot fi organizate intern în fiecare stat membru UE, ele nu pot fi întotdeauna incompatibile cu regulile UE și nu pot exacerba cerințele.Toate dispozitivele dedicate cărților în camerele expuse riscului de explozie trebuie să aibă o etichetă comună cu regulamentul introdus de directivă. Aceste marcaje provoacă o serie de simboluri care definesc diferiți parametri necesari pentru aceste dispozitive. Și așa:Prin plasarea mărcii CE pe produs, producătorul declară că acest articol face cerințele de bază ale directivei.Spațiile în care există un risc de explozie au fost împărțite în zone de pericol. De asemenea, desemnarea zonei periculoase indică natura amenințării, precum și competențele sale:- zona gazelor și lichidelor, precum și vaporii lor au fost marcate cu litera G- zona de praf combustibil - litera D.Apoi dispozitivele rezistente la explozie au fost împărțite în două grupuri:- grupul I sunt instrumente dedicate citirii în mine,- în grupa II se dau feluri de mâncare pentru a lucra pe spațiul din încăperile amenințate de explozia gazelor, a lichidelor sau a prafului.Următoarea clasificare determină gradul de etanșeitate al carcasei dispozitivului și puterea de turnare.Există o clasă de temperatură potrivită pe margine, adică temperatura maximă a suprafeței la care poate funcționa dispozitivul.Care sunt avantajele utilizării semnului ATEX:- asigurarea securității în casele industriale,- limitarea pierderilor economice rezultate din posibile amenințări sau defecțiuni,- reducerea perioadelor de nefuncționare la locul de muncă;- asigurarea calității necesare a dispozitivelor.